powered by
Uw family office adviseur
Is Luxemburg het antwoord op al uw wensen?
Maak gebruik van het inzicht van een vooraanstaand vermogensadviseur
Luxemburg biedt u een rijke cultuur en magnifieke natuur
FOSS geeft onafhankelijk en objectief advies

Emigreren naar Luxemburg

Genesteld tussen België, Frankrijk en Duitsland, ligt het Groothertogdom Luxemburg. Al staat Luxemburg vooral bekend als financieel centrum, gericht op beleggingsfondsen en vermogensbeheer – de jurisdictie wordt ook beschouwd als een aantrekkelijke bestemming om naar te emigreren. Niet alleen vermogende families uit de omliggende landen kiezen ervoor naar Luxemburg te emigreren – er is ook een toenemende interesse in deze jurisdictie uit andere delen van de wereld.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
info@switzerland-family-office.com

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:

 1. Luxemburgs geschiedenis
 2. Regering & economie van Luxemburg
 3. Belastingen in Luxemburg
 4. Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Luxemburg
 5. De voordelen van wonen in Luxemburg
 6. Visum en verblijfsvergunning
 7. Inwoner van Luxemburg worden
 8. Staatsburgerschap van Luxemburg
 9. Het land verlaten en emigreren naar Luxemburg
 10. De stap daadwerkelijk zetten


Luxemburgs geschiedenis

Hoewel door het hele land restanten te vinden zijn van Keltische en Romeinse nederzettingen – vangt de geschiedenis van Luxemburg, volgens de vroegst gevonden documentatie, aan in de tiende eeuw, met de Vesting van Luxemburg. In het jaar 963 bouwde Graaf Siegfried het kasteel van Lucilinburhuc, gelegen op een klip boven de rivier de Alzette. Dit legde de basis voor de Vesting van Luxemburg, waaruit uiteindelijk Luxemburg Stad ontstond. De vesting en later de plaats zijn vanwege hun ligging altijd van militair strategisch belang geweest. De daaropvolgende eeuwen is de vesting meermalen van eigenaar gewisseld tussen verschillende koningshuizen, omdat Luxemburg vaak deel uitmaakte van betwist gebied.

Na de val van Napoleon in 1815 kende het Congres van Wenen formele autonomie toe aan Luxemburg, waarna het kon veranderen in een groothertogdom. Het maakte deel uit van de Duitse Confederatie, maar de Koning der Nederlanden werd het staatshoofd in zijn functie als Groothertog van Luxemburg. Deze personele unie tussen Nederland en Luxemburg bleef in stand tot 1890.

Toen Willem III, Koning der Nederlanden, in 1890 overleed, ging de titel van Groothertog van Luxemburg over op Adolph van Nassau-Weilburg. Adolphs afstammelingen hebben sindsdien Luxemburg geregeerd. Henri (zijn volledige naam is Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume) is de huidige Groothertog van Luxemburg, sinds 7 oktober 2000. Vandaag de dag telt Luxemburg iets meer dan een half miljoen inwoners en behoort daarmee tot de kleinste Europese landen.


Regering & economie van Luxemburg

Luxemburg is een parlementaire democratie met een constitutioneel monarch. Henri, Groothertog van Luxemburg, is het staatshoofd. Luxemburg is ‘s werelds enig overgebleven groothertogdom.

De grondwet van Luxemburg (1868) deelt de uitvoerende macht toe aan de groothertog en zijn kabinet van ministers. De wetgevende macht berust bij de Kamer van Afgevaardigden. Deze bestaat uit zestig leden, die direct worden gekozen uit vier kiesdistricten. De regering van Luxemburg zetelt in Luxemburg Stad, wat tevens de hoofdstad van Luxemburg is.

Luxemburg was één van de drijvende krachten achter de oprichting van de Europese Unie (EU). Het maakt deel uit van de Schengenzone (de naam Schengen verwijst overigens naar het Luxemburgse dorp Schengen, waar de overeenkomsten om de Schengenzone op te richten, werden getekend) en de munteenheid is de Euro. Luxemburg heeft drie officiële talen: Frans, Duits en Luxemburgs.

Luxemburg is een van de meest welvarende landen ter wereld. De meest prominente economische pijler is financiële dienstverlening. Onder de belangrijkste aangeboden financiële diensten vindt men fondsenbeheer, private banking en verzekeringen. Luxemburg wordt internationaal beschouwd als gerespecteerde en goed-gereguleerde jurisdictie.


Belastingen in Luxemburg

Luxemburg heeft een belastingsysteem dat zich goed laat vergelijken met de belastingsystemen van de meeste andere EU-landen. Het wereldwijde inkomen van Luxemburgse ingezetenen is onderworpen aan een progressieve inkomstenbelasting.

 • Inkomstenbelasting: Ingezetenen worden belast op basis van hun wereldwijde inkomen en hun vermogenswinsten. Alle typen inkomsten en gerealiseerde vermogenswinsten worden in Luxemburg belast tegen een progressief tarief dat op kan lopen tot een maximum van 40%. Het hoogste tarief is van toepassing op inkomen vanaf EUR 100.000. De inkomstenbelasting wordt nog eens verhoogd met een verplichte toeslag van 7% tot 9% als bijdrage aan het Luxemburgs fonds voor de werkgelegenheid. Het maximale marginale belastingtarief dat iemand verschuldigd kan zijn, komt daardoor neer op 43,6%.

 • Vermogensbelasting: Luxemburg heft geen vermogensbelasting.

 • Successie- en schenkingsrecht: In Luxemburg is men zowel successie- als schenkingsrecht verschuldigd. De toepasselijke tarieven kunnen uiteenlopen van 0% tot 48%, afhankelijk van de relatie waarin partijen tot elkaar staan en van de hoogte van de bedragen in kwestie. Voor directe afstammelingen en echtgenoten is een groot bedrag geheel vrijgesteld van belasting en over het resterende deel zijn tarieven van toepassing die variëren van 0% tot 5%. Afhankelijk van het daadwerkelijk ontvangen vermogen, kan een vermenigvuldigingsfactor van tussen de 0,1 en 2,2 van toepassing zijn.

 • Btw: Luxemburg heft een belasting toegevoegde waarde (Btw). Het standaard Btw-tarief is 17%. Gereduceerde tarieven van 3%, 8% en 14% zijn van toepassing op bepaalde goederen en diensten zoals voedsel, gas en brandstof. Een klein aantal diensten is volledig vrijgesteld van Btw, bijvoorbeeld bepaalde financiële transacties.

 • Exitheffing: Wanneer men Luxemburg verlaat en naar een andere jurisdictie emigreert, heft Luxemburg geen exitbelasting.

Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Luxemburg

Luxemburg heeft geen speciaal belastingregime voor vermogende buitenlanders die willen emigreren naar Luxemburg. Er zijn echter wel bepaalde Luxemburgse structuren voor vermogensplanning beschikbaar, waarmee assets op een fiscaal zeer gunstige manier kunnen worden gehouden. Buitenlanders zouden, alvorens zij daadwerkelijk naar Luxemburg emigreren, dergelijke structuren kunnen opzetten.


De voordelen van wonen in Luxemburg

Families die naar Luxemburg emigreren, kunnen zich vestigen in Luxemburg Stad of in het omringend landelijk gebied, dat voornamelijk aan de noordkant van de stad ligt.

Luxemburg Stad is een relatief kleine stad met iets meer dan 100.000 inwoners. Deze relatief kleine populatie draagt zorg voor het behoud van de romantische ambiance, ontstaan door het rijke architecturale erfgoed, die doet herinneren aan vervlogen tijden. Niet voor niets zijn het gehele oude centrum en de vestingen te vinden op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

De oogstrelende onstuimigheid van de Ardennese bergen domineert het noordelijke gedeelte van Luxemburg, een regio die zich onderscheidt door uitgestrekte bossen, glooiende heuvels en heuvelruggen en de opmerkelijke, 330 meter lange, overblijfselen van een van de weinige overgebleven Romeinse aquaducten. Hoewel de bergen in de Ardennen niet hoger reiken dan 700 meter, vindt men hier in koude winters ook enige wintersportmogelijkheden.

Dankzij zijn geografische ligging, niet ver van zee en in het noordelijke deel van Europa, heeft Luxemburg een gematigd zeeklimaat dat zich kenmerkt door frisse (maar geen koude) winters en zachte zomers, gewoonlijk zonder extreem hoge temperaturen.

De mogelijkheden het familievermogen te structureren vóór emigratie naar Luxemburg, de afwezigheid van vermogensbelasting en de zeer lage effectieve tarieven met betrekking tot erf- en schenkrecht, maken Luxemburg tot een aantrekkelijk fiscaal alternatief, vooral voor ingezetenen van aangrenzende jurisdicties.

Luxemburg mag dan een vrij kleine jurisdictie zijn, het heeft wel zijn eigen vliegveld (Luxemburg Findel Airport) vanwaar regelmatig naar de meeste Europese hoofdsteden gevlogen wordt en, afhankelijk van het seizoen, naar een aantal populaire vakantiebestemmingen. Luxemburg en omliggende landen zijn verder verbonden via uitstekende snelwegverbindingen.

Het onderwijssysteem in Luxemburg is van goede kwaliteit. Onderwijs wordt in het Luxemburgs, Duits en Frans aangeboden. Luxemburg heeft ook een universiteit. De gezondheidszorg is van hoog niveau. Op gebied van cultuur en sport zijn de voorzieningen zoals men die mag verwachten van een Europese hoofdstad. De kwaliteit van leven is uitmuntend, zeker voor families die hun kinderen in een stabiele, vermogende, meertalige en waarlijk Europese omgeving willen laten opgroeien.


Visum en verblijfsvergunning

Bij interesse in emigratie naar Luxemburg is een bezoek vooraf sterk aan te raden. Staatsburgers uit de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland hebben geen visum nodig om Luxemburg te bezoeken. Er zijn geen grenscontroles tussen Luxemburg en de andere Schengenlanden, waaronder al zijn directe buurlanden. Het advies aan bezoekers luidt desondanks om een paspoort of identiteitskaart bij zich te dragen.

Niet-EU-staatsburgers dienen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument en in de meeste gevallen ook een Schengenvisum. Aangezien Luxemburgs vliegveld amper met landen buiten de EU in verbinding staat, zullen de meeste bezoekers aankomen via een andere EU-jurisdictie, die veelal ook deel zal uitmaken van de Schengenzone.

Het Schengenvisum dient gedurende het gehele verblijf in Luxemburg (of in andere landen die deel uitmaken van de Schengenzone) geldig te zijn. De houder dient in het bezit te zijn van een geldige reis(ziektekosten)verzekering en moet financieel in staat zijn het verblijf zowel als de terugreis te bekostigen.

Buitenlanders in bezit van een Schengenvisum is het toegestaan gedurende maximaal 90 dagen in de Schengenzone te verblijven (verdeeld over een periode van 6 maanden). Zij die langer willen blijven, moeten een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Om te kunnen werken, zelfs voor een periode van minder dan 90 dagen, is een verblijfsvergunning altijd vereist.


Inwoner van Luxemburg worden

EU-staatsburgers en staatsburgers uit EER-jurisdicties en Zwitserland hebben geen vergunning nodig om ingezetene te worden van Luxemburg. Wanneer zij zich in Luxemburg vestigen, moeten ze wel de plaatselijke autoriteiten (gemeente) inlichten, door zich binnen drie maanden na aankomst daarbij te registreren. Ieder familielid dient deze procedure te volgen.

Niet-EU-onderdanen

Luxemburg biedt geen speciaal traject voor investeerders dat leidt tot toekenning van het ingezetenschap, zoals een investor visa-programma, noch iets in de trant van een ingezetenenprogramma voor zeer vermogende personen uit niet-EU-landen. Toch is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk ingezetenschap in Luxemburg te verwerven.

De procedure

 1. Niet-EU-burgers moeten vóór hun aankomst in Luxemburg een verzoek indienen voor een tijdelijke verblijfsvergunning, dan wel toestemming vragen voor een verlengd verblijf (meer dan 90 dagen). Deze verblijfsvergunning wordt aan verschillende categorieën van aanvragers verstrekt, zoals werknemers en studenten.

  Vermogende families vragen over het algemeen dit type van tijdelijke verblijfsvergunning aan in de rol van werknemer of zelfstandige, dan wel om privéredenen zoals pensioen. De aanvraag moet worden ingediend bij de 'Direction de l’immigration – Service des Étrangers' in Luxemburg (het Immigratiebureau).

  De aanvrager dient minimaal onderstaande documenten te verstrekken bij de aanvraag:
  • Kopie paspoort
  • Geboorteakte
  • Curriculum vitae
  • Kopieën van diploma’s en beroepskwalificaties
  • Bewijs van financiële middelen indien ment niet werkt
  • Een beëdigde verklaring van goed gedrag
  • Een ondertekende arbeidsovereenkomst, indien van toepassing

  De documenten moeten in het Frans, Duits of Engels worden aangeleverd. Als een document in een andere taal is opgesteld, dan moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald naar een van deze drie talen. Waar nodig moet het worden gewaarmerkt met een apostille, of notarieel worden bekrachtigd in de woonplaats van de indiener.

  Wanneer de tijdelijke verblijfsvergunning eenmaal is verstrekt, moet de indiener binnen 90 dagen emigreren naar Luxemburg. Binnen drie dagen na aankomst in Luxemburg moet de indiener bij de lokale overheid een verklaring van aankomst inleveren.

 2. De tweede stap, na het daadwerkelijk arriveren in Luxemburg, is het binnen 90 dagen indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning bij het Immigratiebureau.

  Bij de aanvraag moeten ten minste de volgende documenten worden gevoegd:
  • Een gewaarmerkte kopie van de tijdelijke verblijfsvergunning
  • Een gewaarmerkte kopie van de verklaring van aankomst, verstrekt door de Commune (gemeente)
  • Een medisch attest verstrekt door het Medische Departement van het Immigratiebureau (men dient een medische keuring te ondergaan door een in Luxemburg gevestigde arts, evenals een tbc-controle door de Afdeling Gezondheid en Maatschappelijk Welzijn)
  • Een pasfoto
  • Bewijs van accommodatie
  • Betalingsbewijs van de verplichte vergoeding aan het Immigratiebureau

  Indien de verblijfsvergunning wordt toegekend, dan zal deze voor een periode van 12 maanden geldig zijn en daarna jaarlijks moeten worden vernieuwd.

  Na 5 jaar legaal in Luxemburg te hebben gewoond, kunnen niet-EU-onderdanen een verzoek indienen voor een permanente verblijfsvergunning in Luxemburg.

Men moet zich realiseren dat Luxemburg geenszins gehouden is aan het verstrekken van hetzij toestemming tot een tijdelijk verblijf, hetzij de verblijfsvergunning. Het hebben van een (financieel) aantrekkelijk persoonlijk profiel kan daarom erg meehelpen in het proces.


Staatsburgerschap van Luxemburg

Er is geen (ver)korte weg of vereenvoudigde procedure voor buitenlanders om Luxemburgs staatsburger te worden. Er is ook geen speciaal Luxemburgs staatsburgerschapsprogramma.

Een buitenlands staatsburger kan een aanvraag indienen voor Luxemburgs staatsburgerschap als hij/zij vanaf het moment van indiening gedurende een aaneengesloten periode van ten minste zeven jaar in Luxemburg heeft gewoond, en kan aantonen voldoende te zijn geïntegreerd in de jurisdictie.

De indiener:

 • heeft ten minste de leeftijd van 18 jaar bereikt,
 • spreekt Luxemburgs (en toont voldoende actieve en passieve kennis aan van ten minste één van de officiële talen van Luxemburg),
 • heeft minimaal drie cursussen voor Luxemburgs staatsburgerschap gevolgd, en
 • heeft een goede reputatie.

Om de Luxemburgse nationaliteit te verkrijgen, hoeft men geen afstand te doen van de eigen nationaliteit. Een dubbele nationaliteit behoort dus tot de mogelijkheden, wanneer men eenmaal het Luxemburgs paspoort heeft verkregen. Een verzoek om Luxemburgs staatsburgerschap kan worden afgewezen.


Het land verlaten en emigreren naar Luxemburg

Luxemburg kan een aantrekkelijke jurisdictie zijn voor families uit de omringende landen en voor niet-EU-families op zoek naar een alternatieve jurisdictie. Wie bij aankomst in Luxemburg de intentie heeft te blijven, wordt als Luxemburgs ingezetene beschouwd vanaf het moment van aankomst.

Hoewel Luxemburg in principe niet kwalificeert als belastingparadijs, kan desondanks het verwerven van ingezetenschap in Luxemburg eenvoudiger blijken dan het huidige woonland te verlaten.

Een goede voorbereiding en professionele planning zijn vaak onontbeerlijk bij het voorkómen van een plotseling opduikende exitheffing in de oorspronkelijke thuisjurisdictie, of een situatie waarin het verlaten van het thuisland, vooral om fiscale redenen, niet wordt erkend.


De stap daadwerkelijk zetten

Families die emigratie naar Luxemburg overwegen, raden we aan de steun van een (lokale) private bank, een multi-family office of een toegewijd juridisch adviseur in te roepen, om hen in het gehele proces te begeleiden. Als u meer wil weten over de voordelen en mogelijkheden van emigratie naar welke jurisdictie dan ook, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingsysteem en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als een (juridisch en/of fiscaal) advies, of het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer up-to-date zijn.


Volgende pagina: Verhuizen naar Monaco →‏